Vremea în Luduș

Găsește-ne pe Facebook

Urmărește-ne pe Facebook

Distribuie pe Google

Găsește-ne pe Google+

Distribuie pe Twitter

Botezan Claudia Maria
duminică, 25 septembrie 2016, ora 20:22

Noul orar care se aplică începând de Luni, 26 septembrie 2016.

ORAR 2016-2017  

Orar practică comasată sem. I, 2016 - 2017

Botezan Claudia Maria
miercuri, 21 septembrie 2016, ora 12:47
Horvath Arpad
marţi, 13 septembrie 2016, ora 14:15

În atenția cadrelor didactice care solicită decontarea cheltuielilor cu naveta, conform prevederilor H.G. 569/2015

În vederea decontării cheltuielilor privind naveta cadrelor didactice se întocmesc următoarele documente:

 1. Înștiințare către directorul unității de învățământ că pe parcursul anului școlar vor solicita decontarea cheltuielilor cu naveta, cu specificarea nivelului estimat al valorii totale (termen de înregistrare la secretariatul unității – 30 septembrie 2015);
 2. Declarație pe propria răspundere că deține sau nu deține locuință în orașul Luduș ( va însoți obligatoriu înștiințarea de la pct.1);
 3. Copie a B.I./C.I.;
 4. Adeverinţă emisă de firma transportatoare cu valoarea abonamentului;
 5. În cazul opțiunii efectuării navetei cu autoturismul se prezintă unul din documentele următoare, după caz:
  • Copie a certificatului de înmatriculare al autoturismului (dacă este înmatriculat pe numele persoanei solicitante sau al soţului);
  • Împuternicire notarială (dacă autoturismul este înmatriculat pe numele altei persoane);
  • Contract de comodat (dacă autoturismul este înmatriculat pe numele altei persoane);
 6. Cererea prin care se solicită lunar decontarea navetei, în funcție de opțiunea aleasă, însoțită de documente justificative (termen de depunere – prima zi lucrătoare de la încheierea lunii pentru care se solicită decontarea).

Menționăm că aceste documentele se pot ridica din Sala Profesorală.

Vezi anunț navetă cadre

Horvath Arpad
miercuri, 7 septembrie 2016, ora 15:57
Horvath Arpad
vineri, 12 august 2016, ora 13:32

Proba A - Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română (marți, 16 august 2016 )

Sala P_06 - 16 august 2016 - ora 900 (română oral)

Proba B - Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă(maghiară)(marți, 16 august 2016 )

Sala P_04 - 16 august 2016 - ora 900 (maghiară oral)

Proba C - Evaluarea competențelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională studiată pe parcursul învățământului liceal (engleză și franceză)

Proba de înțelegere a unui text audiat urmată de proba scrisă (miercuri, 17 august 2016 )

Sala P_04 - 17 august 2016 - ora 1200 (engleză audiție-scris)

Sala P_06 - 17 august 2016 - ora 1200 (franceză audiție-scris)

Proba orală (joi, 18 august 2016)

Sala P_06 - 18 august 2016 ora 900 (engleză oral)

Sala P_04 - 18 august 2016 ora 900 (franceză oral)

Proba D - Evaluarea competențelor digitale (joi, 18 august 2016)

Laborator informatică 1 - 18 august 2016 ora 1300

***Candidații vor fi prezenți la centrul de examen cu cel puțin 30 de minute înainte de ora programată pentru susținerea probei de examen și vor avea asupra lor actul de identitate